Sandkassinn mun á næstunni fara yfir stefnu allra flokka í innflytjendamálum og málum flóttafólks og hælisleitenda sem bjóða fram í alþingiskosningum sem fara fram þann 29. Október 2016. Við munum síðan gefa út lista yfir stefnuskrá allra flokka í útlendingamálum. Sandkassinn mun að sjálfsögðu vega stefnu flokkanna og síðan gefa út hvaða flokkum við álítum treystandi til að hafa umsjón með útlendingamálum.

Sjálfstæðisflokkurinn

rautVara þarf sérstaklega alla fylgjendur og unnendur fjölmenningar í landinu við því að kjósa Sjálfstæðisflokkinn til að fara með stjórn útlendingamála á næsta kjörtímabili.

Í tilfelli Sjálfstæðisflokks nægir ekki að líta til stefnuskrár flokksins sem lítur ekki illa út, í raun margfalt betur en frammistaða flokksins er í raun á þeim tíma sem þessi orð eru rituð. Taka verður stíft mið af frammistöðu flokks sem er í ríkisstjórn og hefur verið það undanfarin þrjú og hálft ár í ofanálag við að hafa farið með stjórn Útlendingamála. Meta verður stefnu flokksins eins og hún kemur fyrir á heimasíðu flokksins í fullu samnræmi við frammistöðu á því kjörtímabili sem nú er að ljúka. Það má auðveldlega segja að ósamræmi milli stefnuskrár Sjálfstæðisflokksins annars vegar og frammistöðu flokksins hins vegar, sé algjört.

Sá þingmaður sem besta frammistöðu hefur sýnt í málefnum útlendinga á kjörtímabilinu og sker sig þar úr hvað flokkinn varðar, Unnur Brá Konráðsdóttir, var í prófkjöri sett úr 2. sæti í Suðurkjördæmi niður í 5. sæti, í skiptum fyrir Ný-rasistann Ásmund Friðriksson. Þetta eru afar slæm tíðindi og eru þau til marks um að flokkurinn sé að færast lengra í átt til útlendingaandúðar og einangrunarstefnu.

Það nægir í raun að vísa til Lekamálsins þar sem að þáverandi innanríkisráðherra Sjálfstæðisflokksins, Hanna Birna Kristjánsdóttir, beitti sér með fullum stuðningi flokksforystu Sjálfstæðisflokksins, í máli hælisleitandans Tony Omos, konu hans og þá ófæddu barni þeirra, með slíkum hætti að ráðherran hraktist að lokum úr embætti. Umboðsmaður Alþingis gaf út álit í málinu að lokinni langri og ítarlegri frumkvæðisrannsókn.

Fáir bjuggust við að Innanríkisráðuneytið yrði áfram á höndum Sjálfstæðisflokksins þegar að Hanna Birna Kristjánsdóttir sagði af sér, það gekk þó engu að síður eftir og tók Ólöf Norðdal við embættinu þann 4. Desember 2014.

Enda þótt ekki hafi komið upp nýtt Lekamál á vakt Ólafar Norðdal, þá hefur stefna hennar engu að síður verið sú sama og forvera hennar á fyrri hluta kjörtímabilsins, Hönnu Birnu Kristjánsdóttur. Ráðherra hefur ítrekað skýlt sér bak við ákvarðannir Kærunefndar Útlendingamála eins og að úrskurðir nefndarinnar komi ráðherra ekki við. En staðreyndin er þó sú að ráðherra skipar og tilnefnir bæði formann og varaformann nefndarinnar og þurfa einungis þessir tveir nefndarmenn að mæta til fundar nefndarinnar til að úrskurða í málum hælisleitenda.

Þetta þýðir að ákvarðannir Kærunefndar Útlendingamála eru í fullu samræmi við pólitískan vilja ráðherra og vilji Ólafar Norðdal Innanríkisráðherra í þessu efni er að engin ný fordæmi verði gefin með úrskurðum nefndarinnar sem muni vera ávísun á rýmri stefnu til framtíðar. Hér birtist því raunstefna Sjálfstæðisflokksins og er hún í afar litlu ef þá nokkru samræmi við þá stefnu sem birtist á heimasíðu Sjálfstæðisflokksins undir liðnum Málefni Útlendinga. Einnig er þessi einangrunarstefna flokksins í miklu ósamræmi við þann vilja þjóðarinnar sem mælst hefur í skoðannakönnunum.

“Ný skoðanakönnun sem Maskína ýtti úr vör fyrir Íslandsdeild Amnesty International dagana 22. júlí til 2. ágúst 2016, þar sem spurt var um afstöðu Íslendinga til flóttafólks, sýnir svart á hvítu að mikill meirihluti aðspurðra Íslendinga eða 85,5% er tilbúinn að taka opnum örmum á móti flóttafólki og stór meirihluti svarenda eða tæplega 74% var sammála þeirri fullyrðingu að íslen sk stjórnvöld ættu að gera meira til að hjálpa þeim sem eru á flótta undan stríði eða ofsóknum.

Sá stuðningur við flóttafólk, sem fram kemur í könnun Maskínu, ætti vera íslenskum stjórnvöldum hvati og leiðarljós til frekari skuldbindingar á lausn flóttamannavanda heimsins.” Sjá nánar

Sem dæmi þá hefur Kærunefnd Útlendingamála nýlega hafnað umsókn um hæli á grundvelli Dyflinarreglugerðarinnar, en Morteza Songolzadeh er Íranskur hælisleitandi sem fengið hefur dauðadóm í heimalandi sínu Íran. Þess ber að geta að mál Morteza er afgreitt á grundvelli Dyflinarreglugerðarinnar, en niðurstaða nefndarinnar um að hafna Morteza um efnislega meðferð umsóknar hans um hæli hér landi þverbrýtur sömu reglugerð í tengslum við Flóttamannasamning Sameinuðu Þjóðanna sem Ísland er aðili að.

Hér er á ferðinni nefnd sem stýrt er óbeint af ráðherra Sjálfstæðisflokksins, Ólöfu Norðdal. Nefndin er pólitísk og það er engin ástæða til að horfa fram hjá ábyrgð Ólafar Norðdal, sem og Sjálfstæðisflokksins í málinu.

Niðurstaða:

Við vörum eindregið alla unnendur fjölmenningar og áhugafólk (sem telur í kring um 75% landsmanna) um að tekið verði við auknum fjölda hælisleitenda og flóttammanna, við því að að kjósa Sjálfstæðisflokkinn til þess að fara áfram með stjórn landsins og þar með og mögulega áfram stjórn útlendingamála. Rasismi má segja að sé á frumstigum hér á landi og er í sjálfu sér engin ástæða til að ætla að rasismi muni færast stórkostlega í aukana hér á landi í náinni framtíð.

En pólitísk innflytjendastefna sem byggist á annarri eins harðlínu og andúð í garð hælisleitenda og einkennir bæði yfirlýsingar, samþykktir, lagasetningar sem og málflutning einstakra þingmanna flokksins á þessu kjörtímabili sem nú er að ljúka, er þó til þess fallin að vinna saklausum hælisleitendum mikin skaða og margfalt meiri skaða en rasismi veldur hér innanlands og er sá skaði nú nægur samt. Sú óþarfa harka sem ríkt hefur í rekstri Útlendingastofnunar á þessu kjörtímabili veldur hælisleitendum ólýsanlegu tjóni sem felst í þjáningum, sundrungu fjölskyldna, fátækt og óþörfum dauðsföllum.

Sjálfstæðisflokkurinn fær ekki möguleika eins og aðrir flokkar til að skila inn endurbættri stefnu eða áformum og fá þannig þetta mat uppfært enda tekur matið mið af frammistöðu flokksins ekki síður en stefnuskránni.

Kosningavakt 2016. Sjálfstæðisflokkurinn: Aðvörun

| Kosningavakt 2016, Sandkassinn |
About The Author
- Ritstjórn