Það tíðkast ekki í miklum mæli að blaðamenn taki afstöðu gegn hver öðrum. Þetta á svo sem við um allar stéttir hér á landi. Hér ríkja óskráð lög um að hræra alls ekki upp í sósunni. Sá sem það gerir mun að öllum lýkindum verða hoggin niður í svaðið og hann/hún strípaður starfsheiðri sínum.

Þess vegna er það jákvæð þróun að fram sé komin ný tegund fjölmiðlamennsku á við þá sem fram fer hér á Sandkassanum. Okkur hér á Sandkassanum er t.d. slétt sama hvort blaðamönnum hingað eða þangað líkar vel við okkur eða ekki. Við einfaldlega tökum ekki þátt. Kannski er það ástæðan fyrir því að við fáum mjög mikla lesningu, við erum ekki hrædd við neinn og munum takast á við hvern sem er á opinberum vettvangi, hvort sem um er að ræða einstakling eða stétt manna.

Sandkassinn hefur nú sett upp Svartan lista og munu aðilar sem kynda undir mismunun á grundvelli kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernis, uppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti, eiga á hættu að verða settir á þennan lista. Hér vegur þungt ef að ljóst þykir af gögnum og athugunum yfir eitthvert tímabil að viðkomandi vinni markvisst gegn hagsmunum fjölmenningar á Íslandi.

Sandkassinn styðst við  Lög um mannréttindasáttmála Evrópu1)1994 nr. 62 19. maí þar sem segir: “14. gr. [Bann við mismunun.]1)Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu.”

Einnig með vísan í Stjórnarskrá Íslands VII.
65. gr. [Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.
Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna.]1)

Morgunblaðið

Sandkassinn mælir með að Morgunblaðið verði sniðgengið. Mælt er með að fólk kaupi ekki auglýsingar hjá Morgunblaðinu. Mælt er með því að fólk sniðgangi þau fyrirtæki sem auglýsa vörur og þjónustu í blaðinu.

Fleiri aðilar eru á gátlista. Hér erSvarti Listinn

 

Sniðgöngum Morgunblaðið

| Sandkassinn |
About The Author
- Ritstjórn