white

gw-badgeÍ skýrslu ECRI, nefndar Evrópuráðsins gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi, er í fyrsta lagi að finna ítarlega upptalningu á þeim lögum um hatursorðræðu sem Ísland hefur látið undir höfuð leggjast að innleiða allar götur aftur til ársins 2,000 þrátt fyrir aðild sína að ráðinu og tilmæli ráðsins um innleiðingu.

Það er alveg rétt að ýmislegt er við þessa skýrslu sem er ólíkt því sem tíðkast í háskólapappírum. Höfunda er ekki getið af öryggis ástæðum vegna þeirrar menningar og oft tengsla við undirheima sem poppúlísk þjóðernisstefna laðar að sér. Þetta er því alls engin háskólaritgerð. Þetta ætti svo sem að geta verið velflestum ljóst. Þó hafa starfsmenn Útvarps Sögu krafist þess trekk í trekk á undanförnum dögum að fá að vita hverjir rituðu skýrsluna og hverjir voru heimildarmenn skýrsluhöfunda.

Hvað ætlar Arnþrúður Karlsdóttir t.d. að gera við þær upplýsingar ?

Það er ekkert nýtt að ofbeldisfólk krefjist upplýsinga um viðkvæm mál og jafnvel upplýsinga sem geta sett vissar persónur í hættu. Arnþrúður Karlsdóttir má segja að hafi lengi stundað slíkt upplýsingastríð af persónulegum toga, ekki faglegum. Þá óskaði Arnþrúður eftir upplýsingum um blaðakonuna Áslaugu Karen Jóhannsdóttur frá hlustendum sínum í beinni útsendingu á Útvarpi Sögu. Áslaug hafði tekið viðtal við þann sem hér situr og var viðfangsefnið ásakannir mínar í garð Arnþrúðar. Arnþrúður óskaði eftir öllum mögulegum upplýsingum um blaðakonuna, hvernig hún hafði hugsað sér að nota þær upplýsingar fylgdi ekki sögunni en eðlilegast er að svo komnu máli að benda á að líklegast eru um 35 ár síðan Arnþrúður lauk óvænt afar stuttum starfstíma sínum hjá lögreglunni.

Krefur fólk um sakavottorð

Benedikt Lund er hér lengst til hægri.

Arnþrúður hefur einnig stundað að krefja gagnrýnendur sína um sakavottorð í spjallkerfum fjölmiðlanna og verið með þessu að gefa í skyn að allir þeir sem gagnrýna hana séu glæpamenn, eða geti átt á hættu að verða útnefndir glæpamenn af henni sjálfri. Þetta hefur fólki þótt sérlega óþægilegt í ljósi þess að Arnþrúður er fyrrverandi lögreglukona sem jafnan gefur sig út fyrir að vera í samböndum innan lögreglu enn þann dag í dag. Gerðar hafa verið tilraunnir til að kæra þetta háttalag Arnþrúðar til lögreglu enda er það alvarlegt afbrot innan lögreglu ef að persónuupplýsingar eru látnar í hendur aðila utan embættisins án heimildar, um afbrot sem fólk hefur átt aðild að fyrir 40 – 50 árum. Ekki hefur verið tekið við slíkum kæru-umleitunum almennra borgara við Lögreglu, fólki sem hefur viljað leggja fram hvers lags kærur á hendur Arnþrúði eða stöðinni hefur ummyrðalaust verið vísað frá án skýringa.

Þó hefur Arnþrúður margsinnis sagt við fjölmiðla að hún hafi kært þann sem hér situr fyrir að skrifa of oft og mikið um Útvarp Sögu. Ef eitthvað er að marka þau orð Arnþrúðar, þá er ljóst að sumir eiga greiðara aðgengi að kæruferlum hjá Lögreglunni en aðrir því ég veit um grafalvarleg mál gegn Útvarpi Sögu sem Lögreglan neitar að taka, neitar að skrá eða taka skýrslu, afgreiðir málið jafnan með að tilkynna viðkomandi um þá niðurstöðu símleiðis svo að ekkert sé til um málið á prenti. Ekkert af þessu stenst lög.

Samkvæmt heimildarmanni Sandkassans þá er lögreglumaðurinn Benedikt Lund sá sem haldið hefur hlífiskyldi yfir Arnþrúði og Útvarpi Sögu, en heimildarmaður okkar gerði tilraun til að kæra stöðina vegna þessara yfirlýsinga Arnþrúðar um sakaskrár almennings.

Um Benedikt Lund:

“,,,,einn af þeim fáu sem hún getur haft samband við, hann er m.a sérstaklega í málum sem varða Útvarp Sögu, hann reynir að vísa öllu frá. Ég ætlaði að kæra Arnþrúði um daginn fyrir það að hún sagðist hafa undir höndum sakavottorð flestra Íslendinga, og ég vildi vita hvernig hún gæti slíkt án aðkomu lðgreglu. Ég þurfti að senda tölvupóst, sen ég og gerði, og fékk svar daginn eftir um að þetta væri ekki hægt, bla,bla,bla o.s.frv. Undir svarið skrifaði Benidikt Lund

Sá sem að hér situr getur einnig vitnað til um samskipti við þennan til tekna lögreglumann en þar sagði hann í óspurðum fréttum Arnþrúði vera góða vinkonu sína og konunnar sinnar. Hann hældi Útvarpi Sögu á hvert reipi um leið og hann neitaði að taka niður kæru vegna ítrekaðra rúðubrota á heimili mínu. Í 75 mínútna viðtali við Benedikt Lund talaði hann svo til alfarið um Arnþrúði Karlsdóttur og hennar frábæru útvarpsstöð þar sem að ég nefndi í upphafi viðtalsins að Arnþrúður hefði dreift persónuuplýsingum mínum um netið í þeim augljósa tilgangi að mæla í raun með því að fólk sem væri henni vinveitt kíkti í heimsókn til mín. Ég sagði honum einnig að alvarleg morðhótun hefði átt sér stað í minn garð inni á facebook síðu Arnþrúðar sem hún hefði ekkert gert í að fjarllægja, raunar hefði Arnþrúður átt í vinsamlegum samtölum við viðkomandi í framhaldi.

Benedikt Lund lagði sig allan fram um að neita að taka við kæru. Á endanum eftir að hafa sleppt sér í skapinu þar sem hann sýndi ógnandi framkomu í viðtalinu, þá sættist hann á við minn lögfræðing að honum yrði sent kærubréf. Hann væri bara svo upptekin að hann mætti ekki vera að því að skrá kæru og að málið yrði alls ekki rannsakað við skyldum átta okkur á því. Það varð á endanum ákvörðun þeirra sem hlut áttu að máli, að vera ekki að leggja fram kæru vegna ítrekaðra rúðubrota, þar sem tilgreindir væru grunaðir og lögð fram gögn í því sambandi, ef ekki stæði til að sinna málinu með neinum hætti.

Það skal tekið fram að alls ekki stóð til að leggja fram kæru gegn Arnþrúði, þótt óneitanlega hefði hennar verið getið í skýrslunni.

Hver raunveruleg tengsl Arnþrúðar Karlsdóttur eru við Benedikt Lund er erfitt að segja, þau eru þó í öllu falli eins og þau birtast hér í þessari grein og þau eru ófagleg. Sjálfur sagði ég við Benedikt að hann væri í raun vanhæfur til að annast mál er vörðuðu Arnþrúði Karlsdóttur og Útvarp Sögu. Hann sagði það líklega rétt og sagði okkur geta farið fram á annan lögreglumann, ég ákvað samt að gera það ekki því að þegar þarna var komið við sögu þá var forvitni mín vakin og ég vildi virða fyrir mér þessa starfshætti Benedikts, ég lét því sem ekkert væri.

Benedikt er fæddur 1952 en er nýhættur störfum, hann tjáði okkur að hann væri búinn að fá sig fullsaddann af að fá ekki að gera neitt í þessum vandræðum í kring um glæpamenn frá Hvíta Rússlandi sem ekki mætti einu sinni taka fram hvaðan væru í fréttum því ekki mætti hreyfa við sumum, sérstaklega á RUV.

 

Upplýsingastríð Arnþrúðar Karlsdóttur og hennar sambönd

| Sandkassinn |
About The Author
- Ritstjórn