Yfirlýsing frá blaðamönnum DV í heild sinni

Eftirfarandi starfsmenn ritstjórnar DV gera athugasemdir við úttekt á ritstjórn blaðsins sem almannatengslafyrirtækið Franca ehf. hefur unnið fyrir stjórn útgáfufélagsins.

Í stuttu máli er úttektin illa unnin og virðist að mestu byggja á skoðunum úttektarhöfunda sjálfra. Í úttektinni segir meðal annars: „Blaðið þarf að upplýsa og sannfæra almenning um að áfram verði haldið á þeirri braut að stinga á kýlum í samfélaginu, en um leið að fjölmiðillinn sjálfur sé ekki eitt slíkra kýla.“ Þarna birtast til dæmis skoðanir um að DV kunni að vera „kýli“ á samfélaginu sem virðist byggja á skoðunum úttektarhöfunda sjálfra. Þessi skoðun er ekki undirbyggð með hlutlægum hætti í skýrslunni.

Úttekin byggir á takmörkuðum heimildum og eru dregnar ályktanir um starfsemi ritstjórnar DV út frá skoðunum ótilgreinds fólks og hópa í samfélaginu. Í úttektinni segir til dæmis að „ …blaðið hafi verið fært meira út á jaðarinn en góðu hófi gegnir og efnistök þess skoðanir stríði þess vegna á móti lífsskoðunum stórs hóps lesenda.“ Þessi staðhæfing er órökstudd og er ekki vísað í nein dæmi eða heimildarmenn henni til stuðnings.

Í úttektinni er sett fram sú hugmynd að blaðamenn eigi sjálfir að taka þátt í greiðslu kostnaðar sem hlýst af dómsmálum þar sem þeim er stefnt vegna umfjöllunnar sinnar. Orðrétt segir í skýrslunni: „Hér kæmi fyllilega til greina að blaðamenn taki á sig hluta af þeim kostnaði sem verður til vegna málssóknar á hendur útgáfunni, vegna þeirra skrifa. Slík þátttaka yrði aldrei meiri en táknræn, en þó þannig að hún gæti tekið mið af einum mánaðarlaunum, eins og þekkt er hjá öðrum fjölmiðlum.“

Þessi hugmynd stríðir gegn 51. grein fjölmiðlalaga þar sem segir: „Fjölmiðlaveita ber ábyrgð á greiðslu stjórnvaldssekta, fésekta og skaðabóta sem starfsmanni hennar kann að vera gert að greiða samkvæmt þessari grein.“ Starfsmenn DV hafna því þessari hugmynd með öllu enda á hún sér ekki stoð í lögum.

Þá er í úttektinni að mestu bara fjallað um meintar neikvæðar hliðar DV en á sama tíma er horft framhjá jákvæðum hliðum blaðsins og fyrirtækisins. Engin ein ritstjórn hefur til dæmis fengið fleiri tilnefningar til íslensku blaðamannaverðlaunanna fyrir rannsóknarblaðamennsku og DV og nokkrir blaðamenn miðilsins hafa fengið þessi verðlaun síðastliðin ár. Fyrr á árinu fengu þeir Jón Bjarki Magnússon og Jóhann Páll Jóhannsson til dæmis verðlunin fyrir lekamálið. DV.is er þriðji mest lesni vefmiðill landsins og hafa notendur margfaldast síðastliðin ár auk þess sem áskrifendum blaðsins fjölgaði eftir að nýtt útgáfufélag tók við rekstrinum árið 2010.

Þá segja skýrsluhöfundar að einungis 50 prósent svarhlutfall hafi verið í netkönnun sem send var út til starfsmanna og er þar með látið í það skína að viðhorf starfsmanna gagnvart henni hafi ekki verið jákvætt. Sumir starfsmenn DV fengu könnunina hins vegar aldrei senda, jafnvel þrátt fyrir að þeir hefðu beðið um það sérstaklega, og gátu því ekki svarað henni. Þá voru ekki allir starfsmenn á ritstjórn DV boðaðir í viðtöl af skýrsluhöfundum. Á það skal einnig bent að miðað við efni skýrslunnar virðist lítið af efni komið frá starfsmönnunum sjálfum og bendir þetta til að lítið hafi verið stuðst við skoðanir starfsmanna DV ehf. þegar úttektin var skrifuð.

Þessar athugasemdir starfsmanna DV eru ekki tæmandi. Í einfölduðu máli má segja að vegna þeirra fjölmörgu galla sem eru á úttekt Franca ehf. þá sé hún ekki marktæk. Hún líkist frekar skoðanagrein á bloggsvæði en faglegri, hlutlægri skýrslu um fyrirtæki eftir sérfræðinga. Úttekin dæmir sig því eiginlega sjálf.

Starfsmenn DV ehf. hefðu fagnað hlutlægri úttekt á fyrirtækinu sem hægt hefði verið að nota til að draga lærdóma af um það sem betur mætti fara í vinnu þeirra. DV er sannarlega ekki hafið yfir gagnrýni, frekar en önnur fyrirtæki á fjölmiðlamarkaði, og geta stjórnendur fyrirtækisins og  starfsmenn þess lært margt af hlutlægri og vel undirbyggðri gagnrýni. Slík fagleg úttekt hefði getað verið til gagns. Úttekt Franca getur hins vegar ekki verið neinum til gagns vegna þeirra aðferðafræðilegu annmarka sem eru á henni auk sterkra skoðana höfunda á viðfangsefninu.

Blaðamenn DV ehf.:
Hallgrímur Thorsteinsson
Ingi F. Vilhjálmsson
Ásta Sigrún Magnúsdóttir
Sigurður Mikael Jónsson
María Lilja Þrastardóttir
Birgir Olgeirsson
Dagný H. Erlendsdóttir
Baldur Guðmundsson
Sólrún Lilja Ragnarsdóttir
Jóhann Páll Jóhannsson
Áslaug Karen Jóhannsdóttir
Kristján Guðjónsson
Erla Karlsdóttir
Jón Bjarki Magnússon
Indíana Hreinsdóttir
Hjálmar Friðriksson
Helga Dís Björgúlfsdóttir
Sigtryggur Ari Jóhannsson
Atli Már Gylfason
Sveinbjörn Þórðarson
Einar Þór Sigurðsson
Jóhann Hauksson
Ásgeir Jónsson
Jón Steinar Sandholt

Gunnar Waage

Gunnar Waage

- Gunnar Waage er blaðamaður og ritstjóri Sandkassans frá árinu 2013.

Hann er Trommari, Tónskáld og skólastjóri Trommuskólans, fyrrverandi deildarstjóri og einn af stofnendum Tónlistarháskóla G. Martell í Mexíkóborg. Hann lauk burtfararprófi frá McNally Smith College of Music, en duflar við kerfisfræði og er áhugamaður um bardagaíþróttir. Hann rýnir í þjóðfélagsmál og lætur sig flest varða.Hann er einstæður faðir, jafnréttissinni, fjölmenningarsinni og áhugamaður um velferð barna. Starfar við túlkun og þýðingar og fæst við spænskukennslu.


Hann er pistlahöfundur á Kvennablaðinu og var pistlahöfundur á DV en hætti skrifum á DV ásamt fleirum, í þeim tilgangi að sýna blaðamönnum og ritstjórn blaðsins samstöðu í kjölfar yfirtöku á félaginu í September 2014.
Gunnar Waage

Yfirlýsing frá blaðamönnum DV

| Samantekt |
About The Author
- - Gunnar Waage er blaðamaður og ritstjóri Sandkassans frá árinu 2013. Hann er Trommari, Tónskáld og skólastjóri Trommuskólans, fyrrverandi deildarstjóri og einn af stofnendum Tónlistarháskóla G. Martell í Mexíkóborg. Hann lauk burtfararprófi frá McNally Smith College of Music, en duflar við kerfisfræði og er áhugamaður um bardagaíþróttir. Hann rýnir í þjóðfélagsmál og lætur sig flest varða.Hann er einstæður faðir, jafnréttissinni, fjölmenningarsinni og áhugamaður um velferð barna. Starfar við túlkun og þýðingar og fæst við spænskukennslu. Hann er pistlahöfundur á Kvennablaðinu og var pistlahöfundur á DV en hætti skrifum á DV ásamt fleirum, í þeim tilgangi að sýna blaðamönnum og ritstjórn blaðsins samstöðu í kjölfar yfirtöku á félaginu í September 2014.